Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 

 

 

I.          Informacje o sprzedawcy: 

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.jupi24.pl (zwany dalej również „Sklepem”) prowadzony jest przez Anetę Bałabańską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ANETA BAŁABAŃSKA „ROSSA” (zwaną dalej „ROSSA”), w Poznaniu (60-589), przy ulicy Pięknej 66, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha pod numerem 31358, obecnie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 886-147-05-85, REGON: 300074555.

 

II.         Warunki ogólne
 

1.   Sklep internetowy www.jupi24.pl, należący do przedsiębiorcy ROSSA Aneta Bałabańska, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Postanowienia regulaminu znajdują również zastosowanie do zakupów dokonywanych w Sklepie na podstawie zamówień składanych telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

2.    Cena wszystkich widocznych na stronie internetowej Sklepu towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) wyrażoną w złotych polskich. Wszystkie podane ceny przedstawianych produktów zawierają rabat w wysokości 2,5%. Rabat ten nie jest naliczany w przypadku płatności za produkt płatnością elektroniczną za pomocą operatora płatności internetowych.

 

3.    Sklep nie prowadzi stanów magazynowych na stronie www.jupi24.pl.

 

4.    Ceny i opisy towarów zamieszczone na stronie www.jupi24.pl stanowią jedynie informację handlową i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego). Niezależnie od tego, ceny zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są wiążące od chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

5.   Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.jupi24.pl przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

6.    Niniejszy regulamin stanowi element treści zawieranej przez ROSSA i zamawiającego umowy sprzedaży.

 

 

III.       Procedura składania i realizacji zamówień

 

 

1.    Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez ROSSA na stronie internetowej Sklepu (nie dotyczy to zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź telefonicznie).

 

2.     Podany przez zamawiającego adres e-mail i nr telefonu może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

 

3.    Zamawiający, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

 

4.     Wysyłana do zamawiającego automatycznie po złożeniu zamówienia wiadomość e-mail stanowi jedynie informację, iż zamówienie zostało przekazane do Sklepu i nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży.

 

5.    Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia zatytułowane „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu ofert, o której mowa w pkt 3.

  

6.  Wraz z potwierdzeniem wskazanym w pkt 5 Klient otrzymuje w treści wiadomości link do niniejszego regulaminu.

 

7.    W razie ewentualnego nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep poinformuje o tym zamawiającego, przesyłając mu e-mail na adres podany przy składaniu zamówienia. Wszelkie wpłaty, jakie zostałyby ewentualnie dokonane przez zamawiającego na poczet takiego niezrealizowanego zamówienia zostaną zamawiającemu bezzwłocznie zwrócone.

 

8.    Kupujący może dokonać zmian w zamówieniu do momentu wysyłki zamówionego towaru – po dokonaniu stosownych uzgodnień z pracownikami Sklepu. 

9.    W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego chęci osobistego odbioru towaru, złożenie zamówienia przez stronę internetową, e-mail lub telefonicznie poczytuje się za polecenie rezerwacji danego produktu. W razie zaakceptowania rezerwacji przez ROSSA, towar zostanie przygotowany do sprzedaży, natomiast zawarcie umowy sprzedaży nastąpi z chwilą odbioru towaru przez zamawiającego, po jego zbadaniu przez zamawiającego i akceptacji warunków umowy zaproponowanych przez ROSSA.W przypadku zamówień dokonanych przez przedsiębiorców, sklep zastrzega obowiązek dokonania zapłaty za towar odbierany również w siedzibie sklepu.

10.    ROSSA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, w przypadku gdy kupującym jest przedsiębiorca. Prawo to może wykonać w szczególności, gdy towar nie jest u sprzedawcy dostępny na warunkach podanych na stronie internetowej sklepu (w tym nie jest dostępny za cenę zamieszczoną na tej stronie).  Prawo to ROSSA może wykonać, zawiadamiając o tym kupującego będącego przedsiębiorcą, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy. Zawiadomienie może być złożone na piśmie, bądź za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. W przypadku dokonania przedpłaty przez kupującego, będącego przedsiębiorcą zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

11.    W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

12.   Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach internetowych sklepu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych.

13.    Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

14.   Realizacja zamówień następuje przez firmą Rossa, bądź inny podmiot gospodarczy, na podstawie umowy pośrednictwa sprzedaży. Dowód sprzedaży będzie wystawiony odpowiednio przez podmiot realizujący zamówienie.  

 

IV.        Zmiany w zamówieniach

 

1.     Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie.

 

2.    Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

 

V.         Ochrona danych osobowych

 

1.    Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

2.     Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.   W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

 

4.     Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

5.   Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych kupujących zamieszczono na stronie  http://jupi24.pl/_cms/view/29/polityka-prywatnosci.html, dział: Bezpieczeństwo rozdział: Polityka Prywatności.

 

VI.       Dostawa

  

1.    Zakupiony w Sklepie towar jest dostarczany pod adres wskazany przez kupującego na formularzu zamówienia, a jeżeli zamówienia nie składano z wykorzystaniem formularza – na adres uzgodniony z kupującym mailowo lub telefonicznie.

2.    Towar zakupiony w Sklepie dostarczany jest za pomocą zewnętrznych firm kurierskich UPS, GLS, DPD, Inpost lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3.    Termin realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj od 1 do 14 dni roboczych liczonych, w razie płatności za pobraniem - od dnia złożenia zamówienia, a w wypadku płatności z góry (przelew) - od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie. Termin realizacji zamówienia kończy się z chwilą wydania towaru przewoźnikowi (firma kurierska lub Poczta Polska) i nie obejmuje czasu potrzebnego dla doręczenia towaru przez przewoźnika. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy od deklarowanego, pracownicy Sklepu skontaktują się z zamawiającym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W przypadku zamówień dokonanych przez przedsiębiorców, sklep zastrzega maksymalny termin realizacji zamówienia na podstawie art. 543 [1] §1 Kodeksu cywilnego do 30 dni. Termin podany na kartach produktów tj. "Termin dostępności:" jest terminem dostępności produktu u dystrybutora, podany jest w dniach roboczych oraz nie składa się na termin realizacji zamówienia.

4.     Sklep co do zasady prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki i możliwość wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

5.     Rossa odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5563 kc

 

VII.       Sposoby płatności

1.    Płatność za towar może być dokonywana przez kupującego wedle jego wyboru w następujący sposób:

a.    przed wydaniem towaru kupującemu:

- przelewem na rachunek bankowy ROSSA

- kartą kredytową

- płatnością elektroniczną za pomocą operatora płatności internetowych tj. www.dotpay.plwww.transferuj.plwww.paypal.pl

 

Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

- kredyt ratalny (Aktualna informacja o współpracujących Bankach z Rossa widoczna jest na stronie Sklepu Internetowego.)

 

b.    przy odbiorze towaru:

 

-    gotówką w Sklepie - w przypadku odbioru towaru własnym staraniem i na własny koszt kupującego bezpośrednio ze Sklepu www.jupi24.pl

-    za pobraniem tj. gotówką do rąk przewoźnika - w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

  

2.    ROSSA może uzgodnić z kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności.

 

 

VIII.      Gwarancja jakości

 

1.     Jeżeli produkt objęty jest gwarancją jakości producenta bądź importera, informacja o okresie obowiązywania tej gwarancji widnieje w opisie produktu na stronie sklepu internetowego. Szczegółowe warunki gwarancji są określone na karcie gwarancyjnej, jeżeli jest taka wystawiana przez producenta, którą kupujący otrzymuje wraz z zakupionym produktem bądź na stronach internetowych producentów. Termin standardowej gwarancji wynosi w zależności od produktu i producenta 12 lub 24 mc. W przypadku zakupu przez przedsiębiorcę gwarancja wynosi 12 miesięcy. Jeżeli nie ma informacji o długości gwarancji konsumenckiej, prosimy o kontakt mailowy z obsługą sklepu. Firma Rossa nie oferuje rozszerzenia gwarancji.

 

2.    W celu skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji jakości, o której mowa w punkcie 1. powyżej, kupujący winien zgłosić się do Autoryzowanej Stacji Serwisowej wskazanej przez podmiot udzielający gwarancji. Dane adresowe stacji serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych, bądź stronach producentów.

 

3.    ROSSA nie jest podmiotem udzielającym gwarancji jakości na sprzedawane w Sklepie towary. Wszelkie roszczenia wynikające ze związanej z zakupionym towarem gwarancji jakości, kupujący powinien kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających gwarancji jakości.

 

4.    W przypadku zakupu towarów w naszym sklepie takich marek jak tj. Krups, Kyocera, Rowenta, Tefal, Moulinex, Motorola, Melitta, Siemens, Epson, Brother, Lenovo - serwis gwarancyjny jest realizowany tylko i wyłącznie za pośrednictwem sprzedawcy. Prosimy o kontakt z nami sklep@e-vox.pl

 

IX.        Procedura reklamacji

 

 

1.     W przypadku, gdy kupujący stwierdzi wadę zakupionego towaru, może on złożyć reklamację z tytułu rękojmi - podstawa prawna Kodeks Cywilny. 

 

2.    W celu skorzystania z uprawnień reklamacyjnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, kupujący (konsument) powinien wystosować do ROSSA na adres:  Poznań 60-589, ul. Piękna 66, pismo w tym przedmiocie. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację oraz numer zamówienia i podstawę prawną uprawnień. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie w formie e-mail, bądź jeżeli nie będzie to możliwe w formie pisemnej.

 

3.     Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego pisma reklamacyjnego.

4.     Reklamowany towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru.

 

5.    Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.

 

6.    Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, ROSSA uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

 

7.    Zwracane towary, w celu usprawnienia obsługi, kupujący powinien opatrzyć numerem zwrotu RMA. Numer RMA należy umieścić w widocznym miejscu na przesyłce. Numer ten można uzyskać pisząc e-mail na adres: sklep@jupi24.pl. Brak numeru RMA nie stanowi przeszkody w zwrocie towaru.

 

8.    Jeżeli kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, stosownie do art. 558 Kodeksu cywilnego strony (tj. kupujący i ROSSA) wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru.

 

 

 

X.        Odstąpienie od umowy - zwrot towaru przez konsumenta

 

 

1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy i jest do udostępniony na stronie regulaminu sklepu.

2.    Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach

- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4.     W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru RMA. Numer ten można uzyskać za piszą maila na adres sklep@jupi24.pl . Numer RMA powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru RMA nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.

5.     Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

6.     Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. ROSSA nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ROSSA.

7.     Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

8.     Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

9.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

XI.   §2 Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script.

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności, która zamieszczona jest na stronie http://jupi24.pl/_cms/view/29/polityka-prywatnosci.html

 

XII.  Postanowienia końcowe

 

1.     Koszt gospodarowania odpadami (KGO) w rozumieniu art. 25 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 Dz.U. z 2005r., nr 180, poz. 1495 z późn. zm. jest wliczony w cenę towaru. Na fakturach bądź paragonach nie widnieje jako osobna pozycja.

2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego i  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)

3.     Jeżeli Klient nie jest konsumentem, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy sprzedaży między stronami jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby ROSSA.

4.     Rossa informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcj i Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

5.     Wszelkie umowy między Klientami, a Rossa zawierane są w języku polskim.

6. Adres do korespondencji: Rossa Aneta Bałabańska ul. Piękna 66 60-589 Poznań.

 

Pliki do pobrania :

 

Regulamin sklepu PDF

Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość - pobierz tutaj 

Bezpłatny program do wyświetlania i drukowania dokumentów pdf - pobierz tutaj